25 januari 2023

Categorieën: Publicaties

Onteigenen in Vlaanderen na het Onteigeningsdecreet

Een standaardwerk over onteigeningen in Vlaanderen. Onze onteigeningsspecialist Reiner Tijs mocht hieraan zijn medewerking verlenen. Procedureel is het Vlaams onteigeningsdecreet een stap voorwaarts ten opzichte van de vroegere (federale) onteigeningswetten. Toch zijn er op inhoudelijk vlak nog heel wat vragen onbeantwoord en zijn er zelfs nieuwe ontstaan. De puzzel zal de volgende jaren verder gelegd (moeten) worden…

 Bekijk en download hier de boekbespreking.

Forum advocaten volgt de nieuwe evoluties uiteraard verder op. Neem bij vragen zeker contact met onze specialisten onteigeningsrecht.