16 september 2021

Categorieën: Aanneming, Kantoornieuws

Voorstelling van onze nieuwe stagiaire: Celia Van Gelder (patroon: mr. Reiner Tijs)

Wij werken samen in en aan een 'geweldig' kantoor met 'geweldige' mensen die gemotiveerd, gedisciplineerd en verantwoordelijk zijn, die goed kunnen samenwerken in een team en die kritisch, maar toch loyaal zijn aan het kantoor. Met hen gaat het kantoor een duurzame professionele relatie aan. Hieronder maakt u kennis met onze nieuwe stagiaire Celia Van Gelder.

Celia is afkomstig uit de prachtige stad Lier, maar verhuisde recent naar Antwerpen. Sinds juli 2021 mag Celia zich Master in de rechten noemen. Ze behaalde haar diploma aan de Universiteit van Antwerpen met onderscheiding.

Doorheen haar opleiding en tijdens verschillende stages maakte Celia kennis met het beroep van advocaat. Ze concludeerde snel dat de advocatuur in lijn ligt met twee waarden die ze belangrijk vindt: opkomen voor anderen en een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Daarnaast hecht ze veel belang aan oplossingen op maat voor cliënten. "Mijn gedrevenheid vertaalt zich in het feit dat ik cliënten op een passende en kwalitatieve wijze wil verdedigen. Ik draag het recht op verdediging hoog in het vaandel en wil de belangen van de cliënt zo goed als mogelijk behartigen. Het lijkt me dat deze opvatting mooi aansluit bij de kwalitatieve en relatiegerichte focus van Forum Advocaten.”

Tijdens de masteropleiding groeide bij Celia de interesse voor het publiek- en burgerlijk recht. Ze ontwikkelde een sterke interesse voor het ruimere bouwrecht: omgevings- en vastgoedrecht. Dit was een belangrijke reden waarom Celia voor Forum Advocaten koos. Het kantoor is hierin immers gespecialiseerd en biedt dan ook heel wat mogelijkheden om zich op dit vlak verder te kunnen ontplooien.

Wij wensen Celia alvast veel succes. We zijn ervan overtuigd dat zij een meerwaarde zal zijn binnen ons team.

Welkom Celia!