6 augustus 2021

Update: De algemene vergadering binnen de VME, opnieuw normaal?

Nu de vaccinatiecampagne op kruissnelheid zit en er stilaan weer meer lijkt te mogen, is het tijd om een stand van zaken op te maken van de genomen maatregelen, meer specifiek met betrekking tot de algemene vergadering van de vele verenigingen van mede-eigenaars (VME).

In onze blog De algemene vergadering binnen de VME tijdens de ‘tweede golf’? gingen we reeds in op het wetsontwerp ‘Voorontwerp van wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19’ en de daarin opgenomen maatregelen voor de algemene vergadering van de VME. Dit wetsontwerp werd ook effectief goedgekeurd op 20 december 2020 en ging van kracht op 24 december 2020. De maatregelen golden initieel tot en met 9 maart 2021 maar wat is de huidige stand van zaken?

 

Verlenging van de duurtijd van de maatregelen

Welke maatregelen precies met de wet van 20 december 2020 genomen werden, bespraken we reeds uitvoerig in bovenvermelde blog. De wet bepaalde echter dat de genomen maatregelen ten einde liepen op 9 maart 2021. De maatregelen werden evenwel bij Koninklijk Besluit een eerste maal verlengd tot en met 30 juni 2021. Aangezien we ons nog steeds niet terug helemaal in de normale situatie bevinden, zullen de maatregelen bij een tweede maal verlengd worden tot en met 30 september 2021 (nog niet bekrachtigd door een Koninklijk Besluit). Daarnaast zijn er tevens een aantal versoepelingen.

 

Stand van zaken

Uitstel van de algemene vergadering

In onze blog van 8 december 2020 las u dat algemene vergaderingen die n.a.v. de eerste lockdown werden uitgesteld om plaats te vinden voor 30 november 2020 (waar de tweede lockdown opnieuw een stokje voor stak) én algemene vergaderingen die plaatsvinden in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 uitgesteld konden worden met 1 jaar naar de eerstvolgende 15-daagse periode voorzien in het reglement van interne orde. Deze maatregel blijft van kracht met alle gevolgen van dien zoals in onze eerdere blog beschreven, zoals onder andere de automatische verlenging van de mandaten van de syndicus, de leden van de raden van mede-eigendom en de commissarissen.  

 

Fysieke aanwezigheid

Fysieke aanwezigheid op een algemene vergadering van mede-eigenaars, zowel binnen als buiten, is terug toegelaten sinds 9 juni 2021. Het aantal toegestane aanwezigheden werd bepaald op maximaal 50 doch werd al snel verdubbeld. Vanaf 25 juni 2021 is het immers toegelaten om met maximaal 100 mede-eigenaars fysiek samen te komen.

De beperking dat slechts één mede-eigenaar per kavel fysiek aanwezig mag zijn op de algemene vergadering, blijft gelden.

Het is nog steeds mogelijk om tegelijkertijd een digitale algemene vergadering te organiseren zodat die mede-eigenaars die niet fysiek aanwezig kunnen of willen zijn de algemene vergadering toch kunnen bijwonen van op afstand. Een volledig digitale algemene vergadering blijft ook mogelijk.

 

Veiligheidsvoorschriften dienen nageleefd te worden

De mogelijkheid om terug fysieke algemene vergaderingen te organiseren, is evenwel geen vrijgeleide. Het is nog steeds van cruciaal belang om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. De algemene vergadering dient dan ook in een voldoende ruime zaal georganiseerd te worden om een afstand van 1,5m tussen de aanwezigen te behouden. Ook het dragen van een mondmasker en een voldoende verluchting van de ruimte blijven verplicht.

 

Unanimiteitsvereiste

Ook de mogelijkheid om beslissingen van de algemene vergadering van mede-eigenaars schriftelijk te nemen, wordt verlengd tot en met 30 september 2021. Opdat dergelijk schriftelijk genomen beslissing rechtsgeldig is, is bij uitzondering geen unanimiteit vereist doch wel dient minstens de helft van de leden van de vereniging van mede-eigenaars aan de stemming deelgenomen te hebben en dienen zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen te bezitten, een gewone meerderheid dus.

Heeft u vragen met betrekking tot het organiseren en houden van een algemene of bijzondere vergadering van de verenging van mede-eigenaars, neem dan zeker contact op met onze specialisten mede-eigendom.