19 januari 2021

Categorieën: Geen categorie

Forum Advocaten als juridische partner van Lantis voor de realisatie van ‘De Oosterweelverbinding’

Verbinding

2020 was (door Corona) het jaar van de afstand.2021 wordt het jaar van de verbinding. En daar werkt Forum advocaten graag aan mee.

Forum advocaten werd eind2020 geselecteerd als partner van Lantis (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel – BAM) voor juridische dienstverlening bij de realisatie van de Ring rond Antwerpen. Vanaf2021 zetten we mee onze (juridische) schouders onder het project Oosterweelverbinding (www.oosterweelverbinding.be).

 

Oosterweelverbinding: Project van de eeuw

Dit ‘project van de eeuw’ startte aanvankelijk moeizaam, maar is in een stroomversnelling gekomen nadat de overheid en verschillende actiegroepen een groot Toekomstverbond sloten.

Niemand moet nog overtuigd worden van het enorme economisch belang van deze werken voor een metropool als Antwerpen.

Tegelijkertijd vormen de werken ook een springplank om in de toekomst de leefbaarheid van Antwerpen en haar omgeving verder sterk te verbeteren.

De werken die de komende jaren zullen worden uitgevoerd zullen ook een motor vormen voor de creatie van nieuwe tewerkstelling en voor allerhande onderzoeksprojecten om technologische vernieuwing te integreren.

 

Juridische vraagstukken

Bij een dergelijk groot project zullen ook heel wat juridische vraagstukken beantwoord moeten worden in verband met planning, vergunningen, contracten, tewerkstelling edm.

Forum advocaten beschikt over een team van juridische experten om Lantis op deze domeinen te ondersteunen.

 

Ons antwoord: een relatiegerichte advocatuur

We voelen ons ook erg goed in onze rol als juridische partner van Lantis omdat het project zelf ook aansluit bij de uitgangspunten van ons kantoor. Wij staan voor een relatiegerichte advocatuur. Deze staat voor ‘verbinding maken’ en zoeken naar de werkelijke belangen die op het spel staan. Wij stellen onze juridische expertise ten dienste van onze cliënten om er zorg voor te dragen dat een project gerealiseerd kan worden en niet om de oplossing te verdrinken in juridische procedures met weinig toegevoegde waarde. Wij kijken dan ook heel erg uit naar deze samenwerking die allicht wederzijds erg inspirerend zal werken.

In dergelijk groot project moet ook de relatie gelegd worden tussen verschillende juridische domeinen. Forum advocaten biedt expertise in bouw- en vastgoedrecht, overheids- en omgevingsrecht, ondernemings- en vennootschapsrecht en arbeids- en sociaal recht. Heeft u hierover vragen, neem dan zeker contact op met onze specialisten zodat wij u op maat kunnen adviseren.

Contacteer ons