31 augustus 2020

Ik ga op zoek naar een nieuwe woning en neem mee: de door mij betaalde registratierechten!

Het rugzakprincipe: de meeneembaarheid van registratierechten

Het verkooprecht (de zogenaamde registratierechten) dewelke u op uw vorige woning hebt betaald, kunt u in bepaalde gevallen in mindering brengen van het verkooprecht dat u op een volgende woning (of bouwgrond) dient te betalen.

Dit impliceert dat u een deel van de door u betaalde registratierechten kan recupereren bij de aankoop van uw nieuwe woning. Deze regeling kan u dus een hele hoop kosten besparen.

Voorwaarden

Enkel indien u aan de onderstaande voorwaarden voldoet, kan u van zulk voordeel genieten:

  • U bent een natuurlijk persoon
  • De aankoop en verkoop dient zuiver te zijn, hetgeen impliceert dat er een prijs in geld dient te worden betaald
  • Er werden door u verkooprechten (niet enkel BTW, geen verkrijging via schenking of erfenis) betaald op de eerst aangekochte woning
  • Beide woningen liggen in het Vlaamse Gewest.

 

Teruggave of verrekening?

Er bestaan twee soorten van meeneembaarheid van registratierechten: de meeneembaarheid door teruggave en de meeneembaarheid door verrekening.

Meeneembaarheid door teruggave

Meeneembaarheid door verrekening

U verkoopt uw woning na de aankoop van uw nieuwe woning (of bouwgrond).

 

U verkoopt uw woning voor de aankoop van uw nieuwe woning (of bouwgrond).

Op enig ogenblik in een periode van 18 maanden voor de aankoop dient u uw hoofdverblijfplaats te hebben (gehad) in uw oude woning.

 

“Effectief en voornamelijk wonen voor een voldoende lange periode” . Zes maanden wordt meestal als “voldoende lang” geacht.

 

Op enig ogenblik in een periode van 18 maanden voor de verkoop van uw oude woning dient u aldaar uw hoofdverblijfplaats te hebben (gehad).

 

“Effectief en voornamelijk wonen voor een voldoende lange periode” . Zes maanden wordt meestal als “voldoende lang” geacht.

 

 

U verkoopt uw oude woning binnen de 2 jaar na de aankoop van uw nieuwe woning. Indien het een nog op te richten woning op een bouwgrond betreft, dan bedraagt deze termijn 5 jaar.

 

 

U koopt uw nieuwe woning of bouwgrond aan binnen de 2 jaar na de verkoop van uw oude woning.

 

U vestigt uw hoofdverblijfplaats in uw nieuwe woning binnen de 2 jaar na aankoop dan wel binnen de 5 jaar na aankoop indien het een bouwgrond betreft.

 

“Effectief en voornamelijk wonen voor een voldoende lange periode” . Zes maanden wordt meestal als “voldoende lang” geacht.

 

 

U vestigt uw hoofdverblijfplaats in uw nieuwe woning binnen de 2 jaar dan na datum van registratie van de authentieke akte dan wel 5 jaar na datum van registratie van de authentieke akte indien het een bouwgrond betreft.

 

“Effectief en voornamelijk wonen voor een voldoende lange periode” . Zes maanden wordt meestal als “voldoende lang” geacht.

 

De Vlaamse Belastingdienst gaat na of u aan deze voorwaarden voldoet. Is dit niet het geval – en vestigt u bijvoorbeeld niet tijdig uw hoofdverblijfplaats in uw nieuwe woning – dan bent u aanvullende rechten verschuldigd evenals een belastingverhoging. Indien u deze termijnen niet haalt – bijvoorbeeld wanneer de op te richten woning op de bouwgrond buiten uw wil vertraging heeft opgelopen – dan kan u trachten om overmacht in te roepen. Of dit ook effectief aanvaard zal worden zal geval per geval beoordeeld worden.

Indien u uw woning verkoopt voorafgaand aan de aankoop van de nieuwe woning, dan kan u onmiddellijk van de meeneembaarheid genieten en zullen de door u betaalde registratierechten meteen in mindering worden gebracht (verrekening).

Indien u uw oude woning pas verkoopt na de aankoop van uw nieuwe woning, dan zal uw notaris bij verkoop een aanvraag moeten indienen om een teruggave te verkrijgen.

Welk bedrag kan u in mindering brengen?

Het maximale in mindering te brengen bedrag wordt bepaald in verhouding tot uw wettelijk aandeel in de oude en de nieuwe aangekochte woning. Het in mindering te brengen bedrag kan in geen geval meer bedragen dan 12.500 EUR. Evident kan u nooit meer registratierechten in mindering brengen dan de door u betaalde.

Ga dus vooral op zoek naar uw nieuwe droomwoning en neem mee: de door u betaalde registratierechten.

Annelies Janssen en Frederic Rosiers

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is in het praktijkgebied “Bouw, vastgoed en projectontwikkeling” actief in vastgoedtransacties, joint ventures, erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.