27 augustus 2020

Categorieën: Sociaal recht

Back to school, maar ook back to business as usual?

Het nieuwe schooljaar staat weeral voor de deur (‘Oef!’, denken de ouders). Maar schoolgaan in tijden van Corona brengt heel wat vragen en onzekerheid met zich mee. Forum Advocaten zet de kleurencode voor het onderwijs voor u even op een rijtje.

Overzicht van de verschillende fases

Er zijn vier verschillende fases. Bij de groene fase is er geen risico op besmettingen. We starten het schooljaar echter in fase geel. Dat betekent dat het besmettingsrisico beperkt is, maar dat waakzaamheid geboden is. In fase oranje is er een verhoogd besmettingsrisico, waarbij we extra voorzichtig moeten zijn in onze contacten. Bij fase rood ten slotte, is er een grote kans op besmetting en moeten contacten absoluut vermeden worden.

Maatregelen in fase geel

Laat ons echter de maatregelen in fase geel even overlopen, deze maatregelen zullen gelden bij de start van het schooljaar.

Mondmaskerplicht

Leerlingen in het lager onderwijs moeten nooit een masker dragen. Leerkrachten en personeel in het lager onderwijs moeten enkel een masker dragen wanneer er onvoldoende afstand bewaard kan worden.

In het secundair onderwijs moeten alle leerlingen én personeelsleden een masker dragen, behalve tijdens de speeltijd in open lucht en bij sportactiviteiten.

Ouders en grootouders die hun (klein)kinderen komen ophalen moeten steeds een mondmasker dragen wanneer ze zich op het schooldomein bevinden. Er wordt ook aangeraden dat steeds dezelfde (groot)ouder het kind komt afhalen van school.

Uitstapjes en opvang

Ook wat schooluitstapjes betreft, geldt er een verschil tussen het lager en het middelbaar onderwijs. In het lager onderwijs zijn zowel één- als meerdaagse uitstapjes toegelaten, zolang de school alle veiligheidsmaatregelen respecteert. In het middelbaar onderwijs worden echter alle uitstappen geschrapt, met uitzondering van zwemlessen en praktijklessen.

De voor- en naschoolse opvang kan echter wel blijven doorgaan volgens dezelfde veiligheidsvoorschriften als in de klaslokalen. Leerlingen die tijdens de middag op school blijven eten, dienen in de refter in hun klasbubbel te eten.

Quarantaine

Leerlingen die uit een rode zone komen, zijn verplicht om zich te laten testen en om 14 dagen in quarantaine te gaan. De huisarts kan daarvoor een quarantaine-attest uitschrijven, zodat de leerling niet onwettig afwezig is. De leerplicht blijft immers gelden, zodat u uw kinderen niet zonder wettige reden mag thuislaten.

Scholen kunnen overigens leerlingen de toegang tot de school weigeren, indien zij weten dat deze leerlingen uit een rode zone terugkeren zonder in quarantaine te zijn geweest. Leerlingen die uit een oranje zone terugkeren mogen niet geweigerd worden en kunnen ook niet verplicht worden om een test te laten afnemen, al is dit wel aangeraden.

Indien er een uitbraak is van het coronavirus in de school, moet enkel de klas waarin de besmetting is vastgesteld in quarantaine gaan. De contactopspoorders zullen dan in samenwerking met de CLB’s trachten na te gaan wie er in nauw contact is geweest met personen met een hoog risico.

Indien een kind ziek wordt op school, wordt het meteen geïsoleerd tot een ouder het kind kan ophalen. De lokalen en materialen waarmee het kind in contact kwam zullen worden ontsmet en indien het kind positief test, treden de contactopspoorders opnieuw in actie.

Ten slotte is van groot belang (minstens voor de kindjes) dat er nog steeds een traktatie mag worden meegebracht voor de klasgenootjes. Er wordt daarbij wel aangeraden om niets zelf te maken en best voorverpakte zaken zoals koekjes of fruit mee te brengen.

Het moge duidelijk zijn dat back to school dus niet back to business as usual betekent met al deze maatregelen. Niettemin zal de schoolgaande jeugd opgelucht zijn dat ze hun vriendjes opnieuw kunnen zien op school en zullen de ouders even opgelucht zijn om opnieuw in alle rust te kunnen (thuis)werken.

Vragen? Contacteer dan gerust mr. Geert de Hoon en mr. Ilse De Geyter

Geert de Hoon & Ilse De Geyter

Ilse De Geyter

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij (zowel minnelijke als gerechtelijke) expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de huur verhuur van vastgoed. In de expertise ondernemingsrecht is zij actief in contractenrecht, commerciële geschillen, tuchtrecht en incasso.

Zij is proactief, direct, resultaatgericht en nabij in de uitvoering.