2 juni 2020

Categorieën: Vastgoedrecht

Wat is de impact van de ‘lockdown’-maatregelen op uw bemiddelingsopdracht als vastgoedmakelaar?

Stel, u sloot voor de intrede van het corona-virus als vastgoedmakelaar een bemiddelingsopdracht van bepaalde duur met een particulier voor de verkoop van diens woning. Door de lockdown die op 18.03.2020 werd ingevoerd, kon u gedurende ongeveer twee maanden geen plaatsbezoeken meer verrichten. Bezichtigingen zijn immers pas terug mogelijk sinds 11.05.2020 doch steeds met inachtneming van strenge maatregelen.

Wat is de nu het gevolg van de lockdown op uw bemiddelingsopdracht van bepaalde duur?

 

Geldt de lockdown als een periode van overmacht?

U heeft gedurende twee maanden noodgedwongen geen uitvoering kunnen geven aan de u toevertrouwde bemiddelingsopdracht. Deze lockdown-periode wordt unaniem aanvaard als een situatie van overmacht, waardoor uw opdracht ongeveer twee maanden opgeschort is geweest. Meer specifiek werd uw opdracht onmogelijk gemaakt gedurende 54 dagen, nl. van 18.03.2020 tot 11.05.2020. Op 11 mei2020 konden opnieuw bezichtigingen plaatsvinden, zodat op dat moment de periode van overmacht een einde nam.

Uw opdracht wordt dus verlengd met een periode van 54 dagen.

 

Wat met een eventuele opzeg van de klant?

De klant kan zijn opzeg geven één maand voor het verstrijken van de bemiddelingsopdracht. Gelet op de verlenging van de opdracht met 54 dagen, zal de klant dus mogelijk zijn opzeg te vroeg ter kennis brengen omdat hij geen weet heeft van de verlenging. U stelt de klant dan best in kennis omtrent de verlenging van de opdracht met 54 dagen en dat de opzeg dus pas 54 dagen later uitwerking kan hebben.

 

Terug aan de slag: hoe gaat u te werk?

U dient uiteraard de voorschriften van de Nationale Veiligheidsraad en het Paritair Comité van de vastgoedsector te respecteren. Als vastgoedmakelaar bent u de organisator van de bezichtigingen en dient u te zorgen voor een duidelijke communicatie.

U geeft voorafgaand aan het plaatsbezoek aan dat het dragen van het mondmasker verplicht is en dat naast uzelf slechts2 personen aanwezig kunnen zijn tijdens het plaatsbezoek.

Tijdens het plaatsbezoek stelt u handgel ter beschikking en zorgt de binnendeuren openstaan zodat niet onnodig deurklinken aangeraakt dienen te worden. Daarnaast zorgt u voor voldoende verluchting van de ruimtes voor en tijdens de bezichtiging.

Zeker wanneer de woning nog bewoond wordt is dit essentieel en dienen de ruimtes tevens verlucht te worden tussen twee bezichtigingen. In geval van een bewoond pand, kan de bezichtiging bovendien slechts 6 uur per week plaatsvinden. Het kan dan gaan om twee dagen per week gedurende telkens 3 uur dan wel 3 dagen per week gedurende telkens2 uur.

Uiteraard zijn daarbij ook de gangbare regels zoals het houden van 1,5 meter afstand, het gebruik van eigen pen alsook het beperken van het contact tot een minimum en zoveel mogelijk in de buitenlucht daarbij nog steeds van toepassing.

 

Sid Van Wellen & Frederic Rosiers

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is in het praktijkgebied “Bouw, vastgoed en projectontwikkeling” actief in vastgoedtransacties, joint ventures, erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.