12 mei 2020

Categorieën: Vennootschapsrecht

Opzij, opzij, opzij! Maak plaats voor de volgende reeks steunmaatregelen!

Het heeft niet lang geduurd of de Vlaamse en Federale overheden zijn er al opnieuw met steunmaatregelen voor bedrijven en zelfstandigen naar aanleiding van de Coronacrisis. Wat deze maatregelen inhouden, leest u hieronder.

 

Vlaamse maatregelen

Uitbreiding win-winlening

Zoals wij u eerder meldden, trachten de verschillende overheden de liquiditeit van de vaderlandse ondernemingen te ondersteunen. De Vlaamse Overheid tracht nu 283,7 miljard euro die op Belgische spaarboekjes staat te mobiliseren door de zogenaamde win-winlening uit te breiden.

Via dit fiscale instrument, kan men vanaf 2006 tot 50.000,00 euro lenen aan een bevriende kleine ondernemer, waarbij de Vlaamse overheid de leninggever een korting van 2,5% toekent op diens personenbelasting. Vorig jaar werd er zo 62,5 miljoen euro uitgeleend aan KMO’s door vrienden en familieleden.

De Vlaamse Regering tracht dit bedrag op te trekken en meer geld van de spaarboekjes naar de economie te loodsen door de grensbedragen op te trekken. Zo kan men voortaan tot 75.000,00 euro uitlenen via de win-winlening en kunnen bedrijven via win-winleningen tot 300.000,00 euro ophalen, in plaats van 200.000,00 euro. De regering breidt bovendien de overheidswaarborg bij faillissement uit van 30% naar 40%.

 

Invoering win-winaandeel?

Daarnaast overweegt de Vlaamse Regering de invoering van het win-winaandeel. Daarbij zouden particulieren kunnen inschrijven op de aandelen van een KMO, een coöperatieve vennootschap of een burgerinitiatief in ruil voor een fiscaal voordeel tot 2,5% per jaar voor vijf jaar op een inleg van maximaal 75.000,00 euro. In tegenstelling tot de win-winlening, zou de inschrijver geen maandelijkse aflossing ontvangen, maar ligt het voordeel in de eventuele waardevermeerdering van het bedrijf. Er bestaat echter nog geen consensus binnen de ministerraad omtrent de invoering van het win-winaandeel.

 

Federale maatregelen

Verlenging geldigheidsduur maaltijdcheques

Ook de Federale Regering blijft niet achter met een nieuwe reeks steunmaatregelen. Zo verlengt zij de geldigheidsduur van maaltijd-, eco- en geschenkcheques die in maart, april, mei en juni 2020 vervallen met zes maanden. Sport- en cultuurcheques die in principe vervallen op 30 september 2020, worden verlengd tot en met 31 december 2020. Deze maatregel zou worden ingevoerd per Koninklijk Besluit dat zaterdag zou worden goedgekeurd op de ministerraad.

De verlenging komt er op advies van de Nationale Arbeidsraad. Die stelt dat de verlenging ‘gunstig is voor de hele economie, omdat de consumptie weer op gang komt doordat die cheques opgebruikt kunnen worden en wegens de veelheid aan sectoren waar die cheques van toepassing zijn’.

Onder meer door het verbod op niet-essentiële verplaatsingen, konden werknemers niet altijd hun fiscaal voordelige cheques uitgeven, waardoor deze onbenut bleven. Ook deze maatregel dient dus om het kapitaal te activeren.

 

Coronaverlof voor zelfstandigen?

Werknemers kunnen sinds 1 mei extra ouderschapsverlof aanvragen om de combinatie van werk en de opvang van jonge kinderen te faciliteren. Het kabinet van federaal minister van Zelfstandigen bevestigt dat de minister werkt aan een Koninklijk Besluit om dit systeem ook open te stellen voor zelfstandigen.

Zelfstandigen met kinderen jonger dan 12 jaar of met oudere, gehandicapte kinderen, zouden het coronaverlof kunnen aanvragen indien zij hun activiteiten willen voortzetten of hernemen, maar daarbij hun werktijd willen halveren met het oog op de opvang van hun kinderen.

Zelfstandigen die het coronaverlof aanvragen, kunnen nog steeds maximaal gebruik maken van het mantelzorgsysteem voor zelfstandigen. Het coronaverlof kan worden aangevraagd voor verlofdagen tussen 1 mei en 30 juni. De vergoeding voor het coronaverlof bedraagt 645,00 euro per maand, net als de vergoeding voor mantelzorg.

De overheid tracht de geldcirculatie in de binnenlandse economie op peil te houden. De tijd zal uitmaken of deze maatregelen voldoende zullen zijn om bedrijven te redden van het faillissement ten gevolge van de Coronacrisis. In tussentijd kan u steeds terecht bij Forum Advocaten voor al uw vragen over de impact van de Coronacrisis op uw onderneming.

 

Geert de Hoon & Ilse De Geyter

Ilse De Geyter

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij (zowel minnelijke als gerechtelijke) expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de huur verhuur van vastgoed. In de expertise ondernemingsrecht is zij actief in contractenrecht, commerciële geschillen, tuchtrecht en incasso.

Zij is proactief, direct, resultaatgericht en nabij in de uitvoering.