11 mei 2020

De oplevering van uw appartement(sgebouw) staat gepland ten tijde van de corona-crisis: wat nu?

Is het nu aangewezen om de oplevering uit te stellen of kan één en ander toch nog gewoon doorgaan en waar dient u als (mede-)eigenaar of syndicus dan op te letten?

De basisregels

We herhalen voor uw goed begrip eerst nog eens even de algemene regels omtrent de oplevering van een appartement(sgebouw). 

Het aantal opleveringen

Het merendeel  van de nieuwbouwappartementen wordt opgericht onder toepassing van de Wet-Breyne. De Wet-Breyne voorziet in twee opleveringen: de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering en dit zowel voor wat de privatieve delen als wat de gemene delen betreft. De oplevering van de privatieve delen gebeurt uiteraard door de respectievelijke (mede-)eigenaars terwijl de oplevering van de gemeenschappelijke delen door de Vereniging van Mede-Eigenaars (via de syndicus) dient te gebeuren.

Het tijdstip van de opleveringen 

De definitieve oplevering van de privatieve delen kan daarbij ten vroegste één jaar na de voorlopige oplevering van de privatieve delen gebeuren en kan hoe dan ook pas plaatsvinden na de oplevering van de gemeenschappelijke delen. 

De wijze van oplevering en de eventuele impact van corona

De voorlopige oplevering

De voorlopige oplevering gebeurt in de regel via een proces-verbaal van voorlopige oplevering maar kan ook stilzwijgend plaatsvinden:

(1) als de koper het pand reeds bewoont;
(2) wanneer de koper niet reageert op het verzoek van de verkoper om tot oplevering over te gaan door niet te verschijnen binnen de 15 dagen nadat hij hiertoe aangemaand werd per gerechtsdeurwaardersexploot. 

Zeker deze laatste manier van stilzwijgend opleveren zou zich in deze tijden van corona sneller kunnen voordoen dan doorgaans het geval is, daarbij in de hand gewerkt door de huidige situatie. Het spreekt voor zich dat dit echter weinig wenselijk is en dat mede-eigenaars en syndici zich hier niet door mogen laten verrassen indien zij niet tot voorlopige oplevering willen overgaan. 

Als u als koper of als syndicus de stilzwijgende voorlopige oplevering, ook in tijden waarin er geen pandemie plaatsvindt, wenst te vermijden, dient u zich hier per aangetekend schrijven tegen te verzetten.

De definitieve oplevering

Ook de definitieve oplevering kan, naast schriftelijk via een proces-verbaal, stilzwijgend plaatsvinden indien de koper niet verschijnt binnen de 15 dagen na aanmaning per gerechtsdeurwaarderexploot, doch enkel voor zover het de definitieve oplevering van de privatieve delen betreft. Voor de gemeenschappelijke delen is dit echter nooit mogelijk. De definitieve oplevering van de gemeenschappelijke delen dient dus steeds via een proces-verbaal van definitieve oplevering te verlopen.

Wat nu als die datum voor de definitieve oplevering van de gemeenschappelijke delen pal in de lockdown-periode gepland stond? 

Aangezien de definitieve oplevering van de gemeenschappelijke delen de definitieve oplevering van de privatieve delen in de tijd voorafgaat zal eerst de syndicus aan zet zijn. De syndicus kan in dat geval momenteel best, eveneens per aangetekend schrijven, aangeven dat er geen stilzwijgende aanvaarding van de gemene delen mogelijk is en dat er eerst overleg gepleegd dient te worden op een algemene vergadering. 

Op die manier komt ook de eigenaar uiteraard niet in de problemen voor wat betreft de definitieve oplevering van zijn privatief deel. Uiteraard kan u als eigenaar ook steeds zelf nog een aangetekend  schrijven verzenden indien u zich verzet tegen de stilzwijgende definitieve oplevering.

Sid Van Wellen & Ilse De Geyter

Ilse De Geyter

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij (zowel minnelijke als gerechtelijke) expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de huur verhuur van vastgoed. In de expertise ondernemingsrecht is zij actief in contractenrecht, commerciële geschillen, tuchtrecht en incasso.

Zij is proactief, direct, resultaatgericht en nabij in de uitvoering.