1 april 2020

Categorieën: Vastgoedrecht

Tijdelijk geen uithuiszettingen wegens Corona-crisis

Op 27 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering enkele bijkomende beslissingen genomen met betrekking tot maatregelen voor de huurmarkt in deze Corona-crisis.

 

Geen uithuiszettingen

De Vlaamse Regering heeft vooreerst beslist om met onmiddellijke ingang vanaf 31 maart 2020 tijdelijk alle uithuiszettingen te verbieden.

Dit betekent dat alle gerechtelijke beslissingen tot uithuiszetting (bv. naar aanleiding van de gerechtelijke ontbinding van een huurovereenkomst) tijdelijk niet uitgevoerd mogen worden.

De politie werd belast met het handhaven van de naleving van dit verbod, desnoods met gebruik van geweld, zo besliste de Vlaamse Regering.

Het verbod op uithuiszettingen geldt tot en met de laatste dag van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid zoals bepaald door de Vlaamse Regering, dewelke thans bepaald werd op 17 juli 2020.

 

Soepelere verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden

Bovendien kan de huurder wiens huurovereenkomst in deze Corona-crisis vervalt of opgezegd werd een verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden aanvragen.

In afwijking van artikel 24 van het Vlaams Woninghuurdecreet kan deze verlenging nu ook per e-mail gevraagd worden (i.p.v. per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot) en zelfs in de laatste maand voor de vervaldag van de huurovereenkomst (i.p.v. ten laatste een maand voor deze vervaldag).

 

Huurovereenkomst met een duur van 6 maanden wegens noodsituatie

De normale duurtijd van huurovereenkomsten bedraagt 9 jaar doch in het kader van sociale huur bestaat er een uitzondering voor noodsituaties.

Dienaangaande werd door de Vlaamse Regering beslist dat  verhuurders met een alleenstaande die of een gezin dat ten gevolge van de Corona-virusmaatregelen in een noodsituatie verkeert een huurovereenkomst met een duur van 6 maanden kan sluiten.

Wanneer deze huurovereenkomst eindigt tijdens de Corona-virusmaatregelen kan deze op verzoek van de huurder verlengd worden met 6 maanden.

 

Sociale huurrijs

Tot slot besliste de Vlaamse Regering tevens om tegemoet te komen bij sociale huurovereenkomsten en meer specifiek met betrekking tot het inkomen dat als berekeningsbasis dient voor de bepaling van de sociale huurprijs.

 

Maarten Verboven & Ilse De Geyter

Ilse De Geyter

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij (zowel minnelijke als gerechtelijke) expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de huur verhuur van vastgoed. In de expertise ondernemingsrecht is zij actief in contractenrecht, commerciële geschillen, tuchtrecht en incasso.

Zij is proactief, direct, resultaatgericht en nabij in de uitvoering.