18 maart 2020

Categorieën: Vennootschapsrecht

Update: uitstel van de sociale verkiezingen wegens het coronavirus

In ons blogbericht van gisteren, 17 maart 2020, informeerden wij u omtrent de regels die van toepassing zijn bij het indienen van de kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen. Afhankelijk van de datum van de sociale verkiezingen, was de eerst mogelijke dag om de kandidatenlijsten in te dienen 17 maart 2020.

Gelet op het coronavirus zijn de sociale partners echter overeengekomen om de sociale verkiezingen van mei 2020 uit te stellen.

 

Welke regels gelden er nu verder?

De sociale partners kwamen overeen dat de procedure inzake sociale verkiezingen zal worden opgeschort vanaf dag X+36. Dit is de dag die volgt op de uiterlijke datum voor het indienen van de kandidatenlijsten.

De kandidatenlijsten kunnen worden neergelegd. Zoals aangegeven in ons eerder blogbericht, kan dit in principe via elektronische weg, waardoor het besmettingsgevaar vermeden kan worden. De kandidatenlijsten worden echter nog niet aangeplakt.

 

Wat gebeurt er met de huidige vertegenwoordigers in de overlegorganen?

Iedere persoon die momenteel over een mandaat beschikt in de ondernemingsraad, het comité voor bescherming en preventie op het werk of de syndicale afvaardiging zal zijn of haar bevoegdheden behouden tot er een nieuwe datum van sociale verkiezingen wordt aangekondigd en wordt vastgelegd.

 

Is er al een nieuwe datum voor de sociale verkiezingen?

Deze nieuwe datum en de praktische invulling van het verdere verloop van de procedure zullen binnenkort door de Nationale Arbeidsraad worden bepaald. Bepaalde bronnen spreken momenteel van een uitstel van de sociale verkiezingen tot na de zomer, al zal dit uiteraard afhangen van de evolutie van de corona pandemie.

Dergelijk algemeen uitstel van de sociale verkiezingen heeft zich nog nooit eerder voorgedaan. De regering heeft gisteren de eed afgelegd en kan op basis van volmachten bepaalde beslissingen nemen om het hoofd te bieden aan deze crisis. De verderzetting van de kalender inzake sociale verkiezingen kan in principe bij volmachtenbesluit geregeld worden.

Meer dan 10.000 bedrijven in België dienen sociale verkiezingen te organiseren. Bent u een van die bedrijven of heeft u vragen bij het verdere verloop van de sociale verkiezingen en/of de arbeidsrechtelijke gevolgen van de coronacrisis, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij staan u hierin graag bij.

Meer informatie over de sociale verkiezingen lees je hier.

 

Maxime Jeanray & Jana Kern