24 januari 2020

Categorieën: Geen categorie

Mag u als dokter een camera plaatsen in uw consultatieruimte?

De Camerawet bepaalt enigszins logisch dat een bewakingscamera nooit de intimiteit van wie gefilmd wordt, mag schenden. Kan u als dokter in het licht van bovenvermelde wettelijke bepaling dan wel een camera in uw consultatieruimte hangen om misdrijven te voorkomen dan wel vast te stellen?

 

Ja, maar enkel mits naleving van bepaalde voorwaarden

In tegenstelling tot het advies van de Nationale Raad van de Orde van Artsen zijn wij van mening dat het plaatsen van een camera in de consultatieruimte wel degelijk toegestaan is, zij het voor zover enkele stringente voorschriften worden nageleefd.

De enige parameter is dat de intimiteit van de patiënt niet in het gedrang komt.  Dat een camera dan ook niet op de kleedkamer of de onderzoekstafel gericht mag worden, spreekt voor zich. Hieruit kan men echter ook afleiden dat voor zover de intimiteit van de patiënt niet wordt geschonden, er in principe wel degelijk een camera in de consultatieruimte mag aangebracht worden. Het kan immers perfect mogelijk zijn om in een consultatieruimte te filmen zonder de patiënt in beeld te brengen en in dat geval is aan de enige parameter voldaan.

De camera zou dan bijvoorbeeld gericht kunnen worden op de plaats waar de geneesmiddelen, de dossiers of het geld bewaard worden, uiteraard zolang ook daarbij de intimiteit van de patiënt niet in het gedrang komt doordat hij/zij bijvoorbeeld ontbloot te zien valt of onderzoeken in beeld komen. Dit mag immers nooit mogelijk zijn, zelfs al is het maar even of occasioneel.

In het geval dat er een camera wordt geplaatst dient wel steeds vooraf aangifte gedaan te worden bij de politie alsook een pictogram aangebracht te worden op de plaats waar de camera hangt. Daarnaast dient een verwerkingsregister aangelegd te worden, waarin wordt aangegeven dat de beelden gemaakt en bewaard worden.

 

Enkel in de consultatieruimte?

Uiteraard kunnen ook andere plaatsen in aanmerking komen om een camera te plaatsen. Zo zou bijvoorbeeld een camera geplaatst kunnen worden aan het onthaal of in de wachtruimte.

Specifiek voor de wachtruimte is het wel zo dat indien de camera verder gaat dan enkel het filmen van de wachtruimte en continu de wachtende patiënten filmt, een extra voorwaarde van toepassing is. In dat laatste geval mag u als dokter de beelden immers maar beperkt bijhouden en dient u ze daags nadien te verwijderen indien er op de voorgaande dag niets bijzonders voorgevallen is.

 

Wat indien de voorwaarden niet worden nageleefd?

Indien u een inbreuk begaat op de wet, kan dit aanleiding geven tot geldboetes en kan u de gemaakte beelden niet als bewijs inroepen in een eventuele procedure.

We kunnen besluiten dat het plaatsen van een camera dus zeker nuttig kan zijn, doch dat u zich als dokter zeer bewust dient te zijn van de na te leven spelregels.

 

Sid Van Wellen & Ilse De Geyter

Ilse De Geyter

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij (zowel minnelijke als gerechtelijke) expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de huur verhuur van vastgoed. In de expertise ondernemingsrecht is zij actief in contractenrecht, commerciële geschillen, tuchtrecht en incasso.

Zij is proactief, direct, resultaatgericht en nabij in de uitvoering.