9 oktober 2019

Categorieën: Vennootschapsrecht

Premies voor huisartsen

De overheid wil een oplossing bieden voor het probleem van ‘huisartsarme’ zones (zogenaamde ‘prioritaire zones’) door huisartsen via premies te stimuleren om hun praktijk te gaan vestigen in dergelijke zones. De bedoeling van de overheid is uiteraard om op die manier de toegang tot huisartsen ook in zulke zones te vergemakkelijken en zo gezondheidszorg aan iedereen te kunnen aanbieden in zijn/haar nabije omgeving.

Hoe gaat u als huisarts na of een zone prioritair is?

Sinds de defederalisering van deze materie is het nu elke regio zelf die via eigen criteria bepaalt wanneer een zone ‘huisartsarm’ is.

Voor Vlaanderen werd er in juli 2019 een nieuwe lijst bekend gemaakt van gemeenten en zelfs straten/wijken (in Gent & Antwerpen) die ‘huisartsarm’ zijn. Deze lijst geldt van 1 juni 2019 tot eind 2020. De vorige lijst die nog werd opgemaakt in het licht van de oospronkelijke Impulseo I-premie geldt ook nog, doch slechts tot eind 2019. Dezelfde regeling is van toepassing in Wallonië.

In Brussel geldt de installatiepremie voor het volledige Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, maar sommige kwetsbare wijken zouden vanaf 2020 recht gaan geven op een hoger bedrag.

Op welk bedrag maakt u als huisarts aanspraak?

Voor Vlaanderen is de installatiepremie steeds 20.000 euro, net zoals in Wallonië. In Wallonië zijn er echter bepaalde zones waarin de huisarts een bijkomende premie van 5.000 euro kan bekomen.

In het Brussels Hoofstedelijk Gewest is de huisarts die werkzaam is in zulke zones steeds gerechtigd op 25.000 euro, doch deze regeling zou in 2020 mogelijk herzien worden, waarbij afhankelijk van de zone waarin u werkzaam bent de premie 15.000 euro dan wel 30.000 euro zal bedragen.

Op bovenvermelde bedragen is een verlaagd belastingstarief van 16,5% van toepassing. Sociale bijdragen zijn zelfs niet verschuldigd op deze bedragen.

Maakt u als reeds langer erkende huisarts ook aanspraak op de premie ?

Ja en dit voor zover u als erkend huisarts in een prioritaire zone in Vlaanderen dan wel Wallonië zou gaan werken.

Voor zover u in een prioritaire zone in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou willen gaan werken, geldt er wel de bijkomende voorwaarde dat de installatie binnen de 5 jaar na uw erkenning als huisarts moet gebeuren.

Een voorafgaande voorwaarde die alleszins in alle regio’s geldt, is dat u de premie nog niet genoten mag hebben naar aanleiding van een vorige vestiging. Zo belet men dat u als huisarts telkens zou verhuizen naar prioritaire zones om de premie telkens opnieuw te kunnen opstrijken.

 

Auteurs: Sid Van Wellen & Ilse De Geyter

Ilse De Geyter

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij (zowel minnelijke als gerechtelijke) expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de huur verhuur van vastgoed. In de expertise ondernemingsrecht is zij actief in contractenrecht, commerciële geschillen, tuchtrecht en incasso.

Zij is proactief, direct, resultaatgericht en nabij in de uitvoering.