27 september 2019

Categorieën: Kantoornieuws

Voorstelling nieuwe equipe Hof van Cassatie: money, money, money, must be funny, in a rich man’s world!

Nieuwe equipe, nieuwe investeringen?

Beatrijs Deconinck zorgt voor een primeur door als eerste vrouw te zijn benoemd tot eerste voorzitter van ’s lands hoogste rechtscollege. Het enthousiasme dat daarmee gepaard gaat wordt evenwel getemperd door de uitdagingen -zeg maar problemen- die het Hof kent.

Zo zorgde een “extreem productieve” minister van Justitie Koen Geens met onder meer zijn potpourriwetten voor een Normenflut die leidde tot een even grote vloedgolf aan vragen over de uitlegging en interpretatie van diezelfde wetgeving. Toch reikt de nieuwe equipe enkele oplossingen aan. Zo dient volgens hen geïnvesteerd te worden in het menselijke kapitaal. De combinatie van hetzelfde besparingsritme met een even productief wetgevingsritme valt niet nog een legislatuur vol te houden, zo stelt men. Ook het toenemende aantal klachten van burgers waarop het Hof tracht te antwoorden, doet de werklast toenemen. De gevolgen van deze inefficiënte cocktail zijn dan ook duidelijk merkbaar.

 

De doorlooptijden van zaken die aanhangig worden gemaakt bij het Hof van Cassatie nemen namelijk alsmaar toe. Daar waar de doorlooptijd in strafzaken beperkt blijft tot 4,7 maanden, is dat bij tuchtzaken 11,9 maanden, in civiele zaken 12,9 maanden en in sociale en fiscale zaken loopt dat zelfs op tot respectievelijk 16,5 en 19 (!) maanden.

 

Niet enkel geld op tafel, maar mensen aan tafel

Al wordt de catastrofale onderfinanciering van justitie niet als enige oorzaak van deze problemen beschouwd. Ook het gebrek aan dialoog met de andere staatsmachten leidt volgens het Hof van Cassatie tot inefficiëntie. Zo stelt het Hof jaarlijks een rapport op voor het parlement waarin ze de legislatieve pijnpunten blootlegt én waarin voorstellen tot aanpassingen worden gedaan. Elk jaar neemt dat rapport in volume toe, al groeit de desinteresse ervoor in dezelfde mate aan.

 

De informatiseringsgolf is er ook een die gemist werd door het Hof. Cassatie werd namelijk niet betrokken in recente informatiseringsinitiatieven. Advocaten bij de balie van het Hof van Cassatie kunnen bijvoorbeeld nog niet hun stukken en conclusies elektronisch neerleggen en de programmeertaal van de programma’s in het Hof worden zelfs niet meer gedoceerd. Henkes noemt de situatie een tikkende tijdbom. Het gebrek aan investeringen de afgelopen20 jaar zijn in termen van informatica gelijk te stellen met een achterstand van een eeuw.

 

Zowel op juridisch-inhoudelijk vlak als wat betreft de infrastructuur, bleven investeringen en dialoog uit de afgelopen legislatuur. Het Hof van Cassatie rekent op een koerswijziging van de andere staatsmachten. Zal het effectief anders zijn onder de volgende regering? ’t Kan verkeren, zou Bredero zeggen…

 

Ilse De Geyter
Vennoot

Ilse De Geyter

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij (zowel minnelijke als gerechtelijke) expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de huur verhuur van vastgoed. In de expertise ondernemingsrecht is zij actief in contractenrecht, commerciële geschillen, tuchtrecht en incasso.

Zij is proactief, direct, resultaatgericht en nabij in de uitvoering.