2 september 2019

Categorieën: Vennootschapsrecht

Een betere bescherming van de zwakkere contractspartij in B2B-relaties sinds 1 september

Een betere bescherming van de zwakkere contractspartij in B2B-relaties sinds 1 september

In contractuele relaties geldt in principe de contractuele vrijheid van partijen. In B2C-relaties werd deze contractuele vrijheid reeds aanzienlijk beperkt. De wet van 4 april 2019 lijkt het steeds vager wordende onderscheid tussen consumenten en ondernemingen nu nog meer te doen verdwijnen daar zij in twee boeken van het Wetboek van Economisch Recht (WER) in het kader van B2B-relaties op drie vlakken belangrijke wijzigingen doorvoert, dewelke op verschillende tijdstippen in werking treden, waardoor ook in B2B-relaties de ‘zwakkere’ onderneming beter wordt beschermd.

Zo worden in het WER wijzigingen doorgevoerd aangaande het misbruiken van economische afhankelijkheid (Boek IV), onrechtmatige bedingen (Boek VI) en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen (Boek VI).

De bepalingen met betrekking tot de oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen zijn gisteren, op 1 september 2019, reeds in werking getreden. Conform het consumentenrecht zijn agressieve en misleidende handelspraktijken tussen ondernemingen thans eveneens verboden.

Vanaf 1 juni 2020 wordt bovendien een verbod op het misbruiken van de economische afhankelijkheid ingevoerd.

Tot slot zal op 1 december 2020 een regeling ingevoerd worden met het oog op de controle van onrechtmatige bedingen, eveneens gelijkaardig aan het consumentenrecht, met een zwarte en grijze lijst en een open norm.

De wijzigingen ingevolge de wet van 4 april 2019 bieden ondernemingen nagenoeg dezelfde bescherming als consumenten. Hierbij valt nog op te merken dat, hoewel de initiële bedoeling was om vooral de kleinere kmo’s te beschermen, de wetgever uiteindelijk geen onderscheid heeft gemaakt tussen de verschillende soorten ondernemingen.

Het principe van de (absolute) contractsvrijheid tussen ondernemingen (B2B-relaties) is sinds gisteren voor een eerste maal ingeperkt en zal ook in de toekomst nog meer ingeperkt worden. Het kan derhalve van belang zijn om uw algemene contract- en verkoopvoorwaarden te laten screenen teneinde te verzekeren dat deze in overeenstemming zijn met de nieuwe regels.