13 mei 2019

Categorieën: Vennootschapsrecht

Wat betekent het Nieuwe Wetboek van Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen voor uw projectvennootschap?

In het kader van vastgoedontwikkeling worden er regelmatig projectvennootschappen opgericht door verschillende partijen (vb. aannemers) met het oog op de realisatie van een specifiek project.

Met de invoering van het Nieuwe Wetboek van Vennootschappen dient u evenwel rekening te houden met een aantal ingrijpende wijzigingen. Zo worden de tijdelijke handelsvennootschappen, dewelke vaak gebruikt werden voor het ontwikkelen van projecten, afgeschaft. De maatschap kan soelaas bieden, nu deze vennootschapsvorm u voldoende flexibiliteit biedt om een tijdelijke projectvennootschap op maat te creëren. U kan er echter ook voor kiezen om uw projectvennootschap onder te brengen in een flexibele besloten vennootschap, maar dan dient u er rekening mee te houden dat u een versterkt financieel plan moet kunnen voorleggen waaruit aan de hand van een omstandige toelichting blijkt dat uw vennootschap over een toereikend aanvangsvermogen beschikt.

Het nieuwe wetboek brengt tal van wijzigingen aan het vennootschapsrecht aan, zo ook op vlak van bestuur, lidmaatschaps- en vermogensrechten. Het is dan ook van wezenlijk belang om uw projectvennootschap te laten reviseren.