1 april 2019

Categorieën: Aanneming

Aandeelhoudersovereenkomsten in het kader van het nieuwe vennootschapsrecht

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) treedt binnenkort in werking (01/05/2019 voor nieuwe vennootschappen en 01/05/2020 voor bestaande vennootschappen). Het WVV betekent moderniteit en verregaande flexibiliteit, hetgeen ook een invloed heeft op allerlei mogelijke afspraken gepreciseerd in aandeelhoudersovereenkomsten. In een aandeelhoudersovereenkomst kunnen de aandeelhouders onderling specifieke afspraken maken over o.a. overdrachtsbeperkingen (bv. volgrecht, volgplicht, voorkooprecht, …), winstuitkering, stemrechten, concurrentiebeding, organisatie bestuur, conflictenregeling,… Men kan van de meeste regels van het WVV in onderling overleg afwijken. Aan aandeelhouders wordt op die manier een verregaande flexibiliteit geboden, waarbij zij veel mogelijkheden hebben om in alle vrijheid afspraken op te nemen in hun onderlinge overeenkomst. Zo kunnen zij beslissen om de aandelen principieel overdraagbaar te maken, om een meervoudig stemrecht in te voeren en om in een geschillenregeling te voorzien. Het spreekt dan ook voor zich dat een goede aandeelhoudersovereenkomst van uitermate belang is!