1 maart 2019

Categorieën: Vennootschapsrecht

NEWSFLASH: Het langverwachte nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is een feit!

Het parlement heeft het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 28 februari 2019 goedgekeurd.

Even opfrissen. Wat verandert er ook alweer?†

Het klassiek onderscheid tussen handelsdaden en burgerlijke daden verdwijnt en het begrip ìondernemingî (voorheen: handelaar) dringt zich op. Het nieuwe Wetboek maakt dan ook geen onderscheid meer tussen een handels- en een burgerlijke vennootschap.

Het nieuwe Wetboek reduceert het aantal vennootschapsvormen naar vier basisvormen, zijnde de maatschap, de BV, de CV en de NV. In de meeste vennootschapsvormen is echter heel wat flexibiliteit toegestaan, zodat een vennootschap op maat kan worden gerealiseerd.

De ÈÈnhoofdigheid wordt bovendien de nieuwe basisregel, zodat de vennootschapsvorm kan worden opgericht door ÈÈn persoon. Er blijven evenwel uitzonderingen bestaan voor de maatschap, de VOF, de Comm.V, de CV en de VZW.

Wanneer moet u welke actie ondernemen?

Het nieuwe Wetboek treedt in werking op 1 mei 2019, zodat het nieuwe Wetboek hoe dan ook van toepassing is op nieuw op te richten vennootschappen.

Voor bestaande vennootschappen zijn de dwingende bepalingen (o.a. omvorming kapitaal BV, alarmbelprocedure, winstuitkering,Ö) van het nieuwe Wetboek vanaf 1 januari 2020 van toepassing. Voor niet-dwingende bepalingen hebben bestaande vennootschappen nog de tijd tot de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020 om in overeenstemming te zijn, maar dit dient alleszins vÛÛr 1 januari 2024 te gebeuren.

Bestaande vennootschappen hebben tevens de mogelijkheid om nu reeds actie te ondernemen om de nieuwe bepalingen conform het nieuwe Wetboek te implementeren, dewelke dan geldig zullen zijn vanaf de dag van de bekendmaking van de statutenwijziging, maar ten vroegste op 1 mei 2019.

Indien uw bestaande vennootschapsvorm conform het nieuwe Wetboek wordt afgeschaft, dient u deze via een statutenwijziging vÛÛr 1 januari 2024 om te zetten. Doet u dit niet, dan zal dit automatisch gebeuren. Wij raden u echter aan om dit reeds eerder te doen, zodat u kan genieten van de extra flexibiliteit dewelke het nieuwe Wetboek u biedt.

Vanaf 1 januari 2020 worden de BV en de CV vennootschappen zonder kapitaal, hetgeen automatisch zal gebeuren. Het gestorte kapitaal en de wettelijke reserve zal automatisch omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Voor meer informatie kan u ons uiteraard steeds contacteren.