26 februari 2019

Categorieën: Overheidsrecht

Verordeningen om conformiteitsattest (Vlaamse Wooncode) verplicht te stellen

Op 29 januari 2019 keurde de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding (onder voorwaarden) twee verordeningen goed waarmee het conformiteitsattest (zie Vlaamse Wooncode) verplicht wordt gesteld.

Het betreft de verordeningen die resp. werden goedgekeurd door de gemeenteraad van de gemeente Essen van 20 november 2018 en door de gemeenteraad van de gemeente Wuustwezel van 22 oktober 2018.