18 februari 2019

Categorieën: Overheidsrecht

Wetgeving Overheidsopdrachten ook van toepassing bij het afsluiten van verzekeringscontracten

Op 14 februari 2019 werd Omzendbrief KB/ABB 2019/1 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Met deze omzendbrief d.d. 25 januari 2019 benadrukt Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans de verplichte toepassing van de Wet Overheidsopdrachten d.d. 17 juni 2016 en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten bij het afsluiten van verzekeringscontracten door de provinciale en lokale besturen.

Uit een bevraging door Audit Vlaanderen blijkt immers dat maar liefst 75% van de bevraagde besturen geen toepassing maakt van de Wet Overheidsopdrachten bij het aangaan van verzekeringscontracten (zoals een arbeidsongevallenverzekering, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, een brandverzekering, een autoverzekering…), niettegenstaande het feit dat de drempelwaarden van de wetgeving overheidsopdrachten vaak ruimschoots overschreden worden bij het afsluiten van dergelijke verzekeringen.†

Niet alleen brengt deze (foutieve) werkwijze de gelijke mededinging van de diverse spelers op de verzekeringsmarkt in het gedrang, maar bovendien lopen lokale en provinciale besturen ook de mogelijkheid op het verkrijgen van betere voorwaarden en een lagere verzekeringspremie mis.†

De bewuste omzendbrief d.d. 25 januari 2019, waarmee de besturen bovendien worden aangemaand om een efficiÎnter contractbeheer na te streven en de vervaldatum van hun lopende verzekeringen zorgvuldiger bij te houden, stuurt dan ook aan op de correcte toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten bij het afsluiten van verzekeringscontracten door een lokaal of provinciaal bestuur.