5 februari 2019

Categorieën: Bouwrecht

Sloop- en heropbouwpremie

Klimaat, milieu en energie staan (hoog) op de agenda. De Vlaamse regering communiceerde vorige vrijdag opnieuw over haar voornemen tot het invoeren van een sloop- en heropbouwpremie teneinde de energieprestaties van het gebouwenbestand te verhogen.

Zo wordt het volgende gesteld:

In het kader van het Renovatiepact engageerde de Vlaamse Regering zich, om samen met de bouwsector en andere relevante stakeholders, het bestaande gebouwenpark tegen 2050 grondig te renoveren en de energieprestaties sterk te verbeteren.

Tegen 2050 moeten alle gebouwen even energiezuinig gemaakt worden als de energetisch performante nieuwbouw van vandaag. Dit vereist zeer verregaande inspanningen. Een blik op het huidig woningenbestand leert dat een deel ervan waarschijnlijk niet tegen een redelijke investeringskost op het niveau van deze langetermijndoelstelling van het Renovatiepact kan worden gebracht. Vanuit maatschappelijk oogpunt kan het onwenselijk zijn of financieel niet zinvol om dit soort bouwwerken nog te renoveren. In deze gevallen kan sloop en vervanging door een energieperformante nieuwbouw misschien een betere en kostenefficiÎntere oplossing zijn.

De Vlaamse Regering beslist daarom een sloop- en heropbouwpremie in te voeren en wijzigde daarvoor, na advies van de Raad van State, definitief haar Energiebesluit. Om voor de sloop- en heropbouwpremie van 7.500 euro in aanmerking te komen moet cumulatief voldaan worden aan een aantal voorwaarden.

Wij volgen dit verder op en zullen u naar aanleiding van de publicatie en inwerkingtreding verder informeren.