3 februari 2019

Het decreet tot wijziging van het decreet inzake de harmonisering van voorkooprechten is in werking getreden

Eerder informeerden wij u reeds over het decretaal initiatief tot wijziging van de procedure van de elektronische openbare verkoop via het e-voorkooploket.

Voornoemd decreet heeft betrekking op de elektronische openbare verkoop via het e-voorkooploket. Het decreet regelt het bestaan van dit loket en de procedure die de instrumenterend ambtenaar dient te volgen bij de aanbieding van een voorkooprecht.

Via het e-voorkooploket kan u nagaan of er op een onroerend goed een Vlaams decretaal voorkooprecht rust. Daarnaast gebeurt ook de kennisgeving van het plaatsvinden van een openbare verkoop en het aanbieden van het recht van voorkoop via dit e-voorkooploket.

Op 21 december 2018 werd het decreet tot wijziging van het decreet inzake harmonisering van voorkooprechten bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering. Vervolgens werd het decreet op 28 januari 2019 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het decreet is met terugwerkende kracht in werking getreden vanaf 1 september 2018.

Indien u vragen heeft over het voorkooprecht of het e-voorkooploket, aarzel dan niet om ons te contacteren.