1 februari 2019

Besluit over de handhaving van het integraal handelsvestigingenbeleid gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Eerder informeerden wij u al inzake het Decreet over het Integraal Handelsvestigingenbeleid van 15 juli 2016.

Op 9 januari 2019 is het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2018 houdende diverse bepalingen over de handhaving van het integraal handelsvestigingenbeleid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan hoofdstuk 6 inzake de handhaving van het handelsvestigingsbeleid van het Decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid van 15 juli 2016, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 juli 2016.

Het besluit over de handhaving van het integraal handelsvestigingenbeleid geeft onder meer verdere uitvoering aan:

  • de wijze waarop de gewestelijke toezichthouders worden aangeduid,
  • het verloop van de bestuurlijke handhaving: de bevoegde ambtenaren† binnen de bestuurlijke handhaving moeten worden aangesteld,
  • het bedrag van de exclusieve bestuurlijke geldboete,
  • in welke gevallen de exclusieve bestuurlijke geldboete geseponeerd kan worden,
  • De administratieve beroepsmogelijkheid tegen de bestuurlijke maatregelen,
  • De mogelijkheid tot minnelijke schikking.

De inwerkingtreding van dit besluit wordt in art. 19 bepaald op 1 november 2018.

Indien u hieromtrent nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren.