30 januari 2019

Categorieën: Overheidsrecht

Benoeming van de burgemeesters

Er zijn een aantal (opvallende) cijfers gepubliceerd in verband met de benoeming van de burgemeesters.

U kan deze terugvinden op de website van Lokaal Bestuur Vlaanderen https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/290-van-de-300-burgemeesters-benoemd

Hieronder een beknopt overzicht van enkele cijfers:

Stand van de benoemingen op heden

In de vorige bestuursperiode, 2013-2018, waren er 308 benoemde burgemeesters. In de bestuursperiode 2019-2024 worden 300 burgemeesters benoemd. In 10 gemeenten werd momenteel nog geen burgemeester benoemd: in Aarschot, Bever, Borsbeek, Drogenbos, Kampenhout, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem loopt de procedure nog.

Geslacht

Er zijn over heel Vlaanderen momenteel 42 vrouwelijke burgemeesters: 14,5% van het totaal (nu 290).

Het aandeel vrouwelijke burgemeesters ligt het hoogst in Vlaams-Brabant: 18% (10 op 56).

Het aandeel vrouwelijke burgemeesters ligt het laagst in Oost-Vlaanderen en Limburg: 12%.

Leeftijd

De gemiddelde leeftijd van de burgemeesters is 52 jaar.

Bij de mannen is dit 53 jaar.

Bij de vrouwen is dit 47 jaar.

Aantal per partij

Over heel Vlaanderen levert CD&V de meeste burgemeesters (CD&V: 107; N-VA: 51; Open VLD: 37, sp.a: 13; Groen: 1).

CD&V levert de meeste burgemeesters in alle provincies behalve Antwerpen (in Antwerpen: CD&V: 20; N-VA: 31).

Open Vld levert ook relatief veel burgemeesters in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

De lokale besturen vormen een belangrijke schakel in ons meerlaagse democratisch bestel. Zij staan in principe dicht bij de burger en zijn dan ook bevoegd voor heel wat verschillende zaken die heel wat mensen ter harte gaan, zoals ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu, kleinhandelsbeleid, onderwijs enz.

Forum advocaten is gespecialiseerd in het Bestuursrecht en volgt de ontwikkelingen dan ook op de voet.