27 januari 2019

Categorieën: Aanneming

Vanaf 1 januari2019 bestaat er een nieuwe aanvraagprocedure in het kader van de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Zowel de verblijfsvergunning als de toelating tot arbeid zullen door middel van één procedure kunnen worden aangevraagd, waarbij de Dienst Vreemdelingenzaken en het Gewest gezamenlijk een beslissing zullen nemen omtrent de materie die hen toebehoort. De oude procedure, waarbij de arbeidskaart, arbeidsvergunning en het verblijfrecht afzonderlijk moesten worden aangevraagd, blijft nog op een aantal gevallen van toepassing. Voor meer informatie:Gecombineerde vergunning