4 januari 2019

Categorieën: Overheidsrecht

Wijziging van de procedure van de elektronische openbare verkoop via het e-voorkooploket

De tekst van het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten, die werd aangenomen door de plenaire vergadering, ligt thans ter bekrachtiging en afkondiging voor bij de Vlaamse Regering.

Voornoemd decreet heeft betrekking op de elektronische openbare verkoop via het e-voorkooploket. Het ontwerp van decreet regelt het bestaan van dit loket en de procedure die de instrumenterend ambtenaar dient te volgen bij de aanbieding van een voorkooprecht.

Via het e-voorkooploket kan u nagaan of op een onroerend goed een Vlaams decretaal voorkooprecht rust. Daarnaast gebeurt ook de kennisgeving van het plaatsvinden van een openbare verkoop en het aanbieden van het recht van voorkoop via dit e-voorkooploket.

Wij houden u op de hoogte van dit initiatief.

Indien u vragen heeft over het voorkooprecht of het e-voorkooploket, aarzel dan niet om ons te contacteren.