1 januari 2019

Stedenbouwkundige verordeningen

TIJS, R., Stedenbouwkundige verordeningen, Brugge, die Keure, 2015.