1 januari 2019

Categorieën: Milieu, Omgevingsrecht

Stedenbouwkundige en milieuvergunningen

LOIX, Y. (met medewerking van TIJS, R.), “Stedenbouwkundige en milieuvergunningen voor zonevreemde werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang”, T.R.O.S. 2004, nr. 34, p. 98-1001, noot onder R.v.St. nr. 118.567 van 24 april 2003 inzake de gemeente Heusden-Zolder.