1 januari 2019

Ruimtelijke ordening in Vlaanderen

TIJS, R., Ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Inleiding, beginselen en krachtlijnen, Brussel, Politeia, 2015, 214 p.