28 oktober 2018

Categorieën: Ondernemingsrecht

Handhaving integraal handelsvestigingsbeleid

Eerder werd het decreet over het Integraal Handelsvestigingsbeleid goedgekeurd. Daarin werden de nieuwe krijtlijnen vastgelegd voor een meer duurzame organisatie van de detailhandel in Vlaanderen. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeentebesturen. Zij krijgen verschillende instrumenten aangereikt om een ruimtelijk handelsbeleid te voeren.
Vandaag keurde de Vlaamse Regering, na advies van de SERV en van de Raad van State, definitief haar besluit goed met diverse bepalingen over de handhaving van het integraal handelsvestigingsbeleid.
Wij volgen het verder op.