12 oktober 2018

Categorieën: Vennootschapsrecht

OPGELET: Verleent u een dienst of verschaft u een maatschappelijke zetel aan een vennootschap? Registreer u dan!

Verplichting om zich als dienstverlener vooraf te registreren In het kader van de antiwitwaswetgeving zijn dienstverleners aan vennootschappen vanaf 1 september 2018 verplicht om zich te registreren bij de FOD Economie. De registratie dient te gebeuren vooraleer u start met uw dienstverleningsactiviteit.