5 juli 2018

Doorlooptijden Raad voor Vergunningsbetwistingen

Jaarlijks worden er zoín 800 ‡ 900 procedures aanhangig gemaakt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
Op dit moment bedraagt de gemiddelde doorlooptijd van een procedure bij de Raad zoín 16 ‡ 17 maanden.
(Zie de Schriftelijke vraag nr. 191 van 19 maart 2018 van Robrecht Bothyne aan minister Geert Bourgeois m.b.t. Raad voor Vegunningsbetwistingen ñ hangende dossiers).