3 juli 2018

Categorieën: Vennootschapsrecht

Hervorming van het vennootschapsrecht – Algemene bepalingen en overzicht vennootschapsvormen

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is een feit. Het klassiek onderscheid tussen handelsdaden en burgerlijke daden verdwijnt en het begrip “onderneming” (voorheen: handelaar) dringt zich op. Het WVV maakt dan ook geen onderscheid meer tussen een handels- en een burgerlijke vennootschap. Het WVV reduceert het aantal vennootschapsvormen naar vier basisvormen, zijnde de maatschap, de BV, de CV en de NV. In de meeste vennootschapsvormen is echter heel wat flexibiliteit toegestaan, zodat een vennootschap op maat kan worden gerealiseerd. De éénhoofdigheid wordt bovendien de nieuwe basisregel, zodat de vennootschapsvorm kan worden opgericht door één persoon. Er blijven evenwel uitzonderingen bestaan voor de maatschap, de VOF, de Comm.V, de CV en de VZW.