10 november 2017

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid rechtspersonen

Op 1 november 2017 titelde De Tijd: “Bedrijven moeten verkeersboetes werknemers betalen”. Minister Bellot wenst op burgerrechtelijk niveau een mouw te passen aan het feit dat veel verkeersboetes niet betaald worden. Hiermee viseert men voornamelijk de zogenaamde poolwagens, die door verschillende werknemers op verschillende tijdstippen gebruikt worden, waardoor het moeilijk is te achterhalen welke werknemer de verkeersovertreding begaan heeft. Hierdoor worden veel verkeersboetes niet betaald. Met deze mogelijke wetswijziging wenst de Minister het burgerrechtelijke aspect zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het strafrechtelijke. Op strafrechtelijk niveau is het immers mogelijk om zowel de geïdentificeerde natuurlijke persoon, als de rechtspersoon aansprakelijk te stellen voor eenzelfde misdrijf. Deze mogelijkheid werd ingevoerd door de Wet van 4 mei 1999 en wordt thans gewaarborgd in artikel 5 van het Strafwetboek. Het is echter mogelijk om deze cumul opzij te schuiven en ofwel de geïdentificeerde natuurlijke persoon ofwel de rechtspersoon aansprakelijk te stellen. Meer nog: de rechtspraak maakt van deze decumul het principe, waardoor men slechts onder strikte voorwaarden zowel de geïdentificeerde persoon, als de rechtspersoon kan veroordelen voor eenzelfde feit. In de bijgaande powerpoint wordt onder meer een overzicht gegeven van de verschillende voorwaarden die moeten worden nageleefd opdat er sprake is van een cumul of een decumul. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid rechtspersonen