6 oktober 2017

Categorieën: Ondernemingsrecht

Het nieuwe insolventierecht

De Wet van 11 augustus 2017 voorziet in een nieuw Boek XX dat zal worden toegevoegd aan het Wetboek van Economisch Recht. Dit Boek smelt de WCO en de faillissementswet samen met het oog op een coherente en leesbare wetgeving dewelke ook inhoudelijk grondig wordt gewijzigd. Met deze nieuwe insolventiewetgeving wordt tegemoetgekomen aan de eis van modernisering en digitalisering. Eveneens wordt het personeel toepassingsgebied in dergelijke mate uitgebreid zodat beide insolventieprocedures openstaan voor alle ondernemers, ongeacht of zij al dan niet handelaar zijn. Tevens wordt het ondernemerschap sterk aangemoedigd aan de hand van de tweede kans voor de ondernemer. Minnelijke akkoorden buiten een procedure van gerechtelijke reorganisatie kunnen in de nabije toekomst worden gehomologeerd via een informele procedure. Verder heeft men een samenhangende regelgeving aangaande bestuurdersaansprakelijkheid voor ogen en houdt men rekening met de grensoverschrijdende dimensie van de insolventie. Het insolventierecht wordt zodoende grondig gewijzigd, hetgeen noodzakelijk was rekening houdend met de thans bestaande gefragmenteerde, verouderde en moeilijk leesbare wetgeving. Het nieuwe insolventierecht is van toepassing op insolventieprocedures na 1 mei 2018.