25 september 2017

Categorieën: Vennootschapsrecht

Hervorming van het Vennootschapsrecht

Er bestaat een grote nood aan een hervorming van het vennootschapsrecht om verscheidene redenen. De doelstelling van die hervorming is een modern, eenvoudig en flexibel vennootschapsrecht te creëren dat zowel de Belgische als buitenlandse ondernemers moet aanspreken. Men stelt voor om één Wetboek Vennootschappen en Verenigingen op te stellen dat onderverdeeld zal worden in verschillende boeken, gelijkaardig aan het huidige Wetboek van Economisch Recht.