30 juni 2017

Ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake publiciteit

Op 5 mei 2017 heeft de Vlaamse Regering een ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake publiciteit principieel goedgekeurd. Deze verordening legt regels op waaraan publiciteit moet voldoen, rekening houdende met de moderne vormen van publiciteitsinrichtingen en met aspecten van verkeersveiligheid.
Over dit ontwerp wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf 30 mei 2017 tot en met 29 juni 2017 kunt u het ontwerp consulteren op de website www.ruimtevlaanderen.be
Opmerkingen of bezwaren over dit ontwerp kunnen ingediend worden tot uiterlijk 29 juni 2017.