6 juni 2017

Categorieën: Omgevingsrecht

Omgevingsloket: uitstel naar 1 januari2018

De omgevingsvergunning zou in principe van start gaan op 23 februari 2017. De meeste gemeenten vroegen en verkregen evenwel een uitstel tot 1 juni 2017. Ondertussen bleek dat het digitale loket heel wat kinderziektes vertoonde. Verschillende architecten, studiebureaus en gemeentelijke overheden stelden de Minister hiervoor in gebreke.

Ook op 1 juni 2017 kon de stabiliteit van het digitale systeem niet gegarandeerd worden. Met een (spoed)decreet van 24 mei 2017 werd de datum van inwerkingtreding verschoven naar 1 januari 2018. Het uitstel geldt automatisch voor alle gemeenten die om een uitstel hadden verzocht tot 1 juni 2017 en waarvan akte werd genomen door de bevoegde minister.

Op 19 mei 2017 werd ook voorzien in een decreet dat een oplossing moet bieden indien er zich (korte en lange) technische storingen voordoen bij het Omgevingsloket en het uitwisselingsplatform, zodat een vergunningsaanvraag alsnog rechtsgeldig kan worden ingediend en de procedure verder kan worden doorlopen. Dit zou een oplossing moeten bieden voor die gemeenten die reeds zijn toegetreden tot het nieuwe systeem, de provincies en de Vlaamse Regering.

Voor wie het noorden stilaan is kwijt geraakt, is FORUM advocaten uw Kompas; wij blijven het voor u opvolgen.