20 september 2016

Categorieën: Geen categorie

Basisopleiding Bestuursrecht

Op 29 september en 6 oktober zal Reiner Tijs voor Escala opnieuw de basisopleiding bestuursrecht verzorgen.
Tijdens deze tweedaagse opleiding worden de belangrijkste themaís van het bestuursrecht belicht: hoe is het bestuursrecht ingedeeld? Waarom is het bestuursrecht zo bijzonder?Wat zijn de bronnen van het bestuursrecht? Wat is (de)centralisatie en hoe werkt het bestuurlijk toezicht? Wat wordt verstaan onder algemene beginselen van behoorlijk bestuur? Wat is het verschil tussen de formele en materiÎle motiveringsplicht? Wat is een eenzijdige bestuurlijke rechtshandeling? Waarom is het onderscheid tussen reglementaire en individuele bestuurshandelingen van belang? Wat wordt er bedoeld met gebonden bevoegdheid en discretionaire bevoegdheid? Hoe is de rechtsbescherming van de burger ten aanzien van de overheid geregeld? Hoe werkt de Raad van State?… Dit zijn slechts enkele vragen die beantwoord worden. Deze opleiding is bedoeld voor al wie een eerste inzicht over het bestuursrecht wenst te verwerven of voor wie het bestuursrecht opnieuw wil opfrissen. Er wordt voornamelijk gedacht aan de beleidsmakers en diverse medewerkers van de diverse overheden (gewest, provincie, gemeenten, intercommunales,Ö). De opleiding wordt georganiseerd door Escala. U kan inschrijven via de website: www.escala.be