12 juli 2016

De individuele controle- en onderzoeksbevoegdheid van vennoten

Het bestuursorgaan van een vennootschap heeft doorgaans ruime en quasi-onbeperkte bevoegdheden. Het is dan ook van belang dat vennoten adequaat worden geïnformeerd. Bovendien hebben de vennoten een individueel controle- en onderzoeksrecht in de mate dat er geen commissaris werd aangesteld in de vennootschap. De uitoefening van dit individueel controle- en onderzoeksrecht kan echter overkomen als een oorlogsverklaring aan het bestuur, hoewel dit zelden zo is bedoeld.