27 mei 2016

De verkoper van een woning is ertoe gehouden de koper te vrijwaren voor verborgen gebreken aan het gekochte goed.

Onderhavige presentatie verduidelijkt aan de hand van rechtspraak de rechtsfiguur van de vrijwaring voor verborgen gebreken, evenals de consequenties die hieraan gekoppeld zijn.