17 april 2016

Prijsbepaling van aandelen bij vennootschapsgeschillen

De geschillenregeling maakt het mogelijk om aandeelhoudersconflicten te beslechten zonder dat het voortbestaan van de vennootschap in het gedrang komt. Zo kan een medeaandeelhouder worden verplicht om hetzij zijn aandelen over te dragen (uitsluiting), hetzij om bepaalde aandelen over te nemen (uittreding). De prijsbepaling van deze effecten blijkt echter tot grote discussie te leiden in rechtspraak en rechtsleer. De “prijs van de vrijheid” wordt dan ook niet enkel bepaald door de uiteindelijk vastgestelde waarde van de aandelen, maar evenzeer door de onzekerheid die aan die vaststelling voorafgaat.