15 april 2016

Categorieën: Bouwrecht

Het aantal stilzwijgende weigeringen van vergunningen daalt

Wanneer de overheid niet tijdig over de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning beslist, dan wordt deze geacht stilzwijgend geweigerd te zijn. Gelukkig komt dit niet al te vaak voor. Zo liet de minister optekenen dat het aantal stilzwijgende weigeringen blijft dalen. Een paar jaar geleden was dit 0,27 procent of 2,7 per 1000, nu is het 1,5 per 1000.

Tevens zal ñ nog voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning ñ een wijzigingsbepaling in het omgevingsvergunningsdecreet worden ingevoerd waarbij voorzien wordt in dwangsommen of een systeem van boetes in het geval niet tijdig over een vergunningsaanvraag beslist wordt. Daarnaast is de verwachting dat de digitale behandeling van de stedenbouwkundige aanvragen zal leiden tot minder administratieve lasten en tot een daling van de behandelingstermijn (Vraag om uitleg over aanpassingen aan de regelgeving met betrekking tot vooropgestelde behandelingstermijnen voor bouwaanvragen van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege, vraag om uitleg 1677 (2015-2016) van 12 april 2016).