30 maart 2016

Vlaams Onteigeningsdecreet een stapje dichterbij

De Vlaamse Regering heeft haar principiÎle goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van decreet over onteigening voor het algemeen nut. Dit decreet bevat ÈÈn overkoepelende onteigeningsregeling voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest. Over dit voorontwerp van Onteigeningsdecreet zullen nog diverse adviezen worden ingewonnen van o.a. de SARO, de Vlaamse Woonraad, de MiNa-raad, de SERV, de Raad van StateÖ Wij volgen het verder op.