15 maart 2016

Halvering stakingsbevelen ruimtelijke ordening

De laatste jaren is het aantal PVís en stakingsbevelen bij inbreuken op de ruimtelijke ordening bijna gehalveerd. Het is niet volledig duidelijk waaraan dit te wijten is. De minister laat verstaan dat ÈÈn van de verklaringen te vinden is in een aantal uitspraken, onder meer van het Hof van Cassatie, waarin sprake is van een fout gebruik van het stakingsbevel. Die uitspraken dateren van 2013. Vanaf dan zijn die stakingsbevelen ook veel minder opgelegd. In 2014 werd er een omzendbrief opgemaakt om het gebruik van de stakingsbevelen duidelijker te omschrijven. Dat heeft volgens de minister de dalende trend aangewakkerd. In de omzendbrief staat dat een stakingsbevel enkel binnen korte termijn kan opgelegd worden. Het stakingsbevl mag immers enkel als preventief instrument aangewend worden en dus niet als een sanctie voor een situatie die reeds jarenlang bestaat (zie de vraag om uitleg over de daling van het aantal vastgestelde bouwmisdrijven van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege, vraag om uitleg 1423 (2015-2016)) .