24 februari 2016

De sociale inspectie als fundering van het sociaal strafrecht: los zand of gewapend beton?

Er wordt de laatste jaren veel aandacht besteed aan bestrijding van sociale en fiscale fraude, illegale arbeid veiligheid op de werkvloer, (schijn)zelfstandigheid, overuren en werkverlet. De sociale inspectiediensten zijn belast met het toezicht op het materieel sociaal strafrecht. Hoe ver gaan de bevoegdheden van de sociale inspectiediensten?