23 november 2015

Vergoedingen wegens arbeidsongeval

Wanneer een slachtoffer ten gevolge van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar en van het werk arbeidsongeschikt wordt, heeft hij recht op een arbeidsongevallenvergoeding. De berekening van deze vergoeding is bijzonder complex. Behoudt een arbeider zijn recht op een gewaarborgd loon? Hebben nabestaanden recht op een uitkering bij het overlijden van een werknemer ten gevolge van een arbeidsongeval? Is er een cumulatieverbod tussen een arbeidsongevallenuitkering en een vergoeding op basis van gemeen recht?