12 oktober 2015

Onvergund kopen/verkopen

Wat als er een gebouw verkocht wordt waarvan achteraf blijkt dat het zonder (of in strijd met) de vereiste stedenbouwkundige vergunningen werd opgericht? Het zal niet verbazen dat deze problematiek de koper heel wat kopzorgen bezorgt. De bepalingen inzake koopverkoop in het Burgerlijk Wetboek, in samenlezing met de bepaling inzake het gemeen verbintenissenrecht, stellen een aantal vorderingsmogelijkheden ter beschikking aan de koper (dwaling, bedrog, conforme levering en verborgen gebreken).