13 augustus 2015

Categorieën: Vennootschapsrecht

Onwettig niet-concurrentiebeding toch wettig ?

Een niet-concurrentiebeding is slechts geoorloofd indien het beperkt is in de tijd, in de ruimte, en wat betreft de aard van de uitgesloten activiteiten. Aangezien de vrijheid van handel en nijverheid de openbare orde raakt wordt hier een absolute nietigheid aan gekoppeld. Het Hof van Cassatie oordeelt echter dat de rechter bevoegd is om een onwettig niet-concurrentiebeding te herleiden tot “wettelijke grenzen”, op voorwaarde dat de partijen een matigingsclausule hebben opgenomen in het niet-concurrentiebeding.