25 juni 2015

Categorieën: Bouwrecht

De tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect

Maanden of jaren na het uitvoeren van een bouwwerk kunnen er soms gebreken opduiken. Het is belangrijk om na te gaan bij wie de verantwoordelijkheid ligt in zulke situatie en op wie de schade desgevallend verhaald kan worden. In de praktijk blijkt dit niet altijd even evident.